De jelle checklist

Meet & greet

Nu je ons kent willen we jou leren kennen. Gewoon in het echt. Dan kunnen we nog beter voldoen aan je verwachtingen en de herinnering creëren

Zou je voor we met elkaar bellen de jelle-checklist kunnen invullen? Even irritant, maar vertrouw ons, dit is super handig.